Instrucións de uso para autorías

Rexistro

 1. Acceso ao formulario de novo usuario
 2. Datos:
  • Nome de usuario/a: composto polo teu nome e apelido/s, sen espazos e en minúsculas. Non será posible cambialo despois.
  • Correo electrónico: correo de contacto privado, para as mensaxes de activación de conta, recuperación de contrasinal e outros avisos automáticos da plataforma. Non é público na ficha de autoría.
  • Contrasinal: é xerado un automaticamente. É necesario que siga os requisitos marcados na descrición para ter un contrasinal seguro (minúsculas, números e símbolos como ! ” ? $ % ^ & ). Non se aceptan contrasinais avaliados como débil.
  • Nome e apelidos: nesa mesma orde, en minúsculas, con letra capital para cada palabra e sen símbolos non alfabéticos.
  • Normas de uso: é nesario ler atentamente as normas. Os contidos inseridos nas fichas e nos proxectos non son moderados e necesitan ter unha aceptación explícita do/a usuario/a que será responsable cunhas regras de utilización. O incumprimento delas pode ocasionar sancións como o desactivado ou eliminación do usuario.
 3. Correo de verificación: nel están incluídas as instrucións para verificar o correo electrónico e a conta na Sementeira. Será necesario comprobar na caixa de lixo do correo electrónico no caso non telo recibido.
 4. Correo final, conta creada: indicarase nel a ligazón para acceder á ficha pública e a ligazón para configurala.

Acceso

 1. Fomulario de acceso: Existe a posibilidade de acceder ao formulario de Rexistro e Recuperación de contrasinal

Sementar/Edición

Panel de proxectos e configuracións

 1. Proxectos
  • Listado de todos os proxectos asociados á conta do usuario.
  • Título do proxecto, autorías asociadas, formato e tipo de proxecto, comentarios e data de creación.
 2. Novo proxecto
  • Título: tentar que non sobrepase 10 palabras. Non permite texto formatado.
  • Área de edición: texto decritivo do proxecto, permitindo texto formatado avanzado e inserción de imaxes e galerías.
  • Extracto: descrición curta do proxecto, visibilizada nalgún listado de proxectos e na presentación na ficha de proxecto. Preferible que sexa non superior a 10 palabras.
 3. URL externa ao proxecto: sexa un vídeo, blog, canción, podcast ou publicación física, será necesario unha url da ligazón á plataforma externa na que estea publicado o proxecto.
 4. Formato e Tipo: categorías que definen o proxecto. É necesário que se escolla só unha opción de cada categoría.
 5. Imaxe destacada: necesario que sexa en formato .jpg, en formato 4:3, máximo 1400px de ancho e 1200 de alto, e un máximo de 400kb.
 6. Autorías:
  • por defecto estará o usuario de quen está a crear a ficha de proxecto.
  • para escoller outras autorías rexistradas na Sementeira pode realizarse no cadro de pesquisa, introducindo as primeiras letras dos nomes ou apelidos.
  • no caso de non existir, será necesario pedir a esas persoas rexistrarse na Sementeira como autoría.
 7. Perfil
  • Nome e apelidos, usados para referencia interna da web.
  • Correo electrónico de contacto da web da Sementeira.
  • Información biográfica, texto curto que dará introdución á ficha pública da autoría.
  • Contrasinal novo / Establecer novo contrasinal: pulsando no botón será proposta outro contrasinal.
  • Perfil estendido: todos datos públicados na ficha de autoría.
   • Nome e apelidos
   • Correo-e de contacto profesional.
   • Teléfono de contacto profesional.
   • Normas de uso: imprescindible a sua leitura e aprobación para poder formar parte da Sementeira.
   • Fotografía de perfil: A proporción debe ser 4:3, preferiblemente 1200×900 ou 800×600. Pedimos para optimizar o tamaño para menos de 300kb (Podes usar aplicacións como https://tinypng.com)
   • Biografía de presentación: texto de presentación que permite formatado sinxelo. A extensión é libre pero recoméndase ser conciso e estruturado.
   • Categoría: áreas principais profesionais.
   • Url portfolio ou currículum vitae: será a url principal de presentación do currículum ou portfolio.
   • Url (varios): na ficha pública serán presentadas as ligazóns, mostrando só o dominio da url.

Scroll ao inicio